Top

Aerosolové hasicí systémy FIRE JACK a FirePro

Aerosolové hasicí systémy FIRE JACK

VÝROBA - INSTALACE - SERVIS aerosolového stabilního hasicího zařízení FIRE JACK®. Certifikované aerosolové stabilní hasicí zařízení FIRE JACK® ČSN EN 15276-2 je automaticky spouštěné hasicí zařízení vnitřních prostor, které k hašení plamenů využívá tzv. inhibičního efektu hasicího aerosolu. Zařízení FIRE JACK® má vlastní řídící systém, který je možné propojit s libovolným systémem objektové elektronické požární signalizace (EPS).

Aerosolové hasicí systémy FirePro

Zastoupení celosvětové značky aerosolového stabilního hasicího zařízení FirePro.

Nenáročná instalace

Při instalaci nezasahujeme do „statiky“ objektu.

Není toxický

Nesnižuje množství vzdušného kyslíku, neohrožuje zdraví osob nacházející se uvnitř chráněného prostoru, kde dojde k hašení.

Pravidelné kontroly

Pravidelné kontroly hasicího systému, jsou jednoduché a cenově dostupné (kontrola propojení mezi jednotlivými komponenty a kontrola funkčnosti ústředny).

Úspornější náklady

Náklady na instalaci jsou podstatně menší, než u tradičních plynových systémů.

Nepoškozuje technologie

Nepoškozuje elektronická a jiná zařízení v chráněném prostoru. Využití v serverovnách, datacentrech, archivech, trafostanicích, atd.

Žádné stavební úpravy

Systém má oproti plynové variantě výhodu v tom, že zabezpečený objekt nemusí splňovat požadavky na vzduchotěsnost.

UKÁZKA NAŠÍ PRÁCE300+

Instalací

200+

Zákazníků

30

Let na trhu

EFEKTIVNÍ A JEDNODUCHÉ

Zařízení je navrženo pro rychlou a jednoduchou instalaci bez narušení provozu. Celý systém je velmi variabilní a lze jej přizpůsobit přání zákazníka. Naše řešení díky kvalitě a důslednému zpracování ušetří zbytečné výdaje. Oceníte i takřka nulové náklady na stavební úpravy, dlouhou životnost zařízení a vysoce odolnou zdrojovou směs.

TRVANLIVÉ A EKOLOGICKÉ

Slisované anorganické soli impregnované organickou pryskyřicí tvoří zdrojovou směs aerosolu. Výsledkem je hasivo vysoké efektivity, které odolá vlivům prostředí a je naprosto šetrné k životnímu prostředí. Aerosol FJ, neuvolňuje do ovzduší žádné jedy, výpary nebo zplodiny. Při akci nedochází k problematickému odčerpávání nadměrného množství kyslíku, jako u jiných hasiv.

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ

Aerosolové hasicí zařízení FIRE JACK zabezpečí sklady chemikálií, informační data, administrativní i průmyslové prostory. Je vhodné dokonce k hašení elektrických zařízení pod napětím až 71 kV. Bez nutnosti zvláštní zásobárny hasiva či potrubních rozvodů, a dokonce i bez zdroje elektřiny vám umíme zajistit kompletní samočinný systém ochrany a vysoce účinné hasivo, které dokáže požár zcela uhasit.

EFEKTIVITAAerosol je v porovnání s plynovými technologiemi více jak 4x účinější. V porovnání s CO2 je až 16x efektivnější, s inertními plyny jako jsou Argotec nebo Argonite je až 40x efektivnější.

Aerosol

Halon 1301

FM-200

FE-13

CO2

inertní plyny

TECHNOLOGIE

Vyvíjíme samočinná stabilní hasicí zařízení na bázi hasicího aerosolu. Naše hasivo tvoří ekologicky vhodná směs s nízkou úrovní sedimentace a špičkovou účinností mezi objemovými hasivy. Při zahřátí draselné směsi v generátoru vzniká aerosol nepatrné hmotnosti. Aerosol se po vypuštění do prostoru vznáší i celé desítky minut, kdy aktivně inhibuje požár. Bez nutnosti zvláštní zásobárny hasiva či potrubních rozvodů, a dokonce i bez zdroje elektřiny vám proto umíme zajistit kompletní samočinný systém ochrany a vysoce účinné hasivo, které dokáže požár zcela uhasit.

Aerosol FJ, neuvolňuje do ovzduší žádné jedy, výpary nebo zplodiny. Při akci navíc nedochází k problematickému odčerpávání nadměrného množství kyslíku, jako u jiných hasiv. Aerosol je beztlaký, proto většinou nejsou nutné žádné stavební úpravy jako u plynových systémů (zkoušky na těsnost Door Fan Test).

Po požáru stačí usazený prášek jednoduše odstranit spolu s pozůstatky po požáru.

V současné době dodáváme ucelenou řadu generátorů. Jedná se o beztlakové pozinkované aluminiové bytelné plechy chráněné třívrstvým nátěrem. Pro instalaci generátorů do agresivních prostředí dodáme varianty z nerezového plechu.

Automatické hasicí zařízení FIRE JACK využívá k rozpoznání vzniku požáru binární signály z ústředny detekčního zařízení. K vyloučení rizika spuštění falešnými signály instalujeme ideálně více než 1 typ čidla v chráněném prostoru. Čidla s odlišným principem činnosti zajistí, že ústředna signalizuje stav každého čidla zvlášť a spolehlivě rozpozná požár.

Jak hardware, tak software automatu BEFIS® jsou vyvinuty společností BESY CO spol. s r.o. v provedení VUMS Control Systems, a.s.. Celá technologie je navržena s důrazem na vysokou odolnost vůči vnějším zdrojům elektromagnetického rušení a jednoduchým systémem obsluhy předchází chybné manipulaci.

REFERENCE

KONTAKTBESY CO spol. s.r.o.
Kvapilova 958/9
150 00 Praha 5

Kancelář: 257 215 632
Servis: 775 225 061
Obchod: 731 699 699

E-mail: besyco@besyco.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37888.